Ghost Reef op de Sydney Biennale

De Ambassade van de Noordzee neemt samen met kunstenaar Xandra van der Eijk (1985) deel aan de 23e Biennale van Sydney. Deze internationale kunsttentoonstelling getiteld rīvus (‘stroom’ in het Latijn) wordt samengesteld door artistiek directeur José Roca (Colombia) en een team van lokale curatoren, het Curatorium.

rīvus wil waterlichamen beschouwen als dynamische levende systemen met politieke autonomie. In inheemse culturen worden niet-menselijke wezens als levende voorouders gezien met rechten die beschermd moeten worden. Echter, pas sinds kort krijgen planten, bergen en watermassa’s rechtspersoonlijkheid. Als we erkennen dat een rivier een stem heeft, wat zou deze dan te zeggen hebben?, vraagt Het Curatorium zich af. rīvus nodigt waterwezens, rivieren, delta’s en andere zout- en zoetwaterecosystemen uit om in dialoog te treden met kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en gemeenschappen.