00:05:59 groepstentoonstelling KABK

00:05:59/ Groepstentoonstelling van de MA Photography & Society van de KABK

When it’s already 5 minutes past midnight to restore the damage done by dysfunctional ecological politics, we dedicate a pause to the art of listening and rethinking our course of action.

De tentoonstelling 00:05:59, van 9 – 13 juni 2024 in de KABK, is het resultaat van een gezamenlijk denk- en onderzoeksproces van 12 KABK studenten, de Ambassade van de Noordzee en de Stichting Doggerland. Met de Doggersbank als common ground presenteren de studenten de uitkomsten van hun persoonlijke interacties en ontmoetingen met de niet-menselijke bewoners van de Noordzee. Vanuit het gedeelde principe: de zee is van zichzelf, onderzoeken zij effectieve strategieën om de onafhankelijkheid van de zee als entiteit te versterken.

De Doggersbank

De Doggersbank is een grote zandbank, vele kilometers voor de kust van Den Haag. Volledig buiten ons zicht, is het moeilijk een voorstelling te maken van dit rijke ecosysteem dat ook wel een kraamkamer van de Noordzee wordt genoemd. Tegelijkertijd vormt het gebied het toneel van vele politieke en economische internationale belangen op het gebied van scheepvaart, visserij en energie. De bouw van ‘s werelds grootste windmolenpark is slechts een van de masterplannen die het gebied bedreigen. Daarnaast verstoren geluidsvervuiling en bodemberoerende visserij dagelijks het zeeleven. Het zijn de vele gevolgen van de extractieve houding ten opzichte van de zee die te vaak wordt gezien als een voor mensen onbeperkt beschikbare hulpbron, in plaats van een ecosysteem dat met al het leven verbonden is. 

Vijf over 12

De studenten stellen dat het al vijf over 12 is als het gaat om de schade die is aangericht door falend ecologisch beleid. Ondanks grote gevoelens van haast vragen de 12 kunstenaars om aandacht, rust en vertraging voor de kunst van het luisteren en het heroverwegen van onze koers. Elk kunstwerk is een poging om de representatie van de ‘natuur’ te bevragen en antropocentrische opvattingen over de zee uit te dagen. Door te luisteren, voelen en het mariene ecosysteem vanuit verschillende perspectieven te observeren, wordt de kwetsbaarheid van het bestaan ervaarbaar en een gedeelde zorg tot uitdrukking gebracht.

Samenwerking met Stichting Doggerland

De tentoonstelling 00:05:59 is een prelude op de samenwerking met onze nieuwe partner: Stichting Doggerland. Gezamenlijk werken we een vierjarig programma met vier pijlers: juridische bescherming, ecologieherstel, interdisciplinair onderzoek en educatie & campagne. Doel van het programma is een betere juridische, culturele en politieke vertegenwoordiging van de Doggerbank in Europa, met herstel van het onderwaterlandschap als concrete stip op de horizon. 

Deelnemende kunstenaars aan 00:05:59 zijn: Aline Papenheim, Ana Alves Francisco, Anastasia Miseyko, Andong Zheng, Azin Nafar Haghighi, Fabio Meinardi, Gundega Strauberga, Hana Selena Sokolovic, Jeroen Zwaap, Marna Slappendel, Niside Panebianco, Sarah-Rose Antoun. Tutors: Ola Lanko en Dirk Jan Visser

Info

00:05:59

9 – 13 juni 2024,

Zondag 9 juni: 11.00 – 20.00 uur; maandag 10 – 13 juni: 16.00 – 22.00 uur

Paradise, Groenewegje 136, Den Haag