De paling als Amsterdammer in De Gezonde Stad

Elke maand interviewt De Gezonde Stad een duurzame koploper. Deze keer spreken ze Darko Lagunas, milieusocioloog en etnografisch onderzoeker bij onder andere de Ambassade van de Noordzee. De Gezonde Stad ging bij hem langs terwijl hij onderzoek deed naar de stem voor de paling.

Darko Lagunas: ‘Eigenlijk doe ik allemaal verschillende dingen, maar de rode draad in mijn werk is anderen een podium bieden. Als etnografisch onderzoeker probeer ik de stem van mensen en ook meer-dan-mensen aandacht te geven. Het gaat mij dan om silenced en onderdrukte stemmen, want in die onderdrukte stemmen zit de radicale verandering die nodig is voor issues zoals klimaatverandering en onrechtvaardigheid.

Het feit dat wij bepaalde stemmen niet horen komt niet doordat die stemmen er niet zijn, maar doordat wij er niet naar luisteren. Mensen en meer-dan-mensen vertellen heel veel, maar soms willen of kunnen we niet luisteren naar die onderdrukte stemmen. Mijn doel is om een podium te geven aan deze stemmen die we niet horen. Een voorbeeld hiervan is mijn lopende onderzoek bij de Ambassade van de Noordzee – ‘stem voor de paling’.

‘Door te luisteren naar meer dan alleen de mens, zien we de grotere structurele problemen waar mensen en meer-dan-mensen slachtoffer van zijn.’

Lees het hele artikel hier