Belangenverstrengeling

Donderdag 11 juli om 14.00 uur heeft Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja op het Scheveningse strand de manifestatie Luisteren naar de zee geopend. Speciaal voor de Ambassade van de Noordzee schreef Bruinja een gedicht dat door alle aanwezigen gezamenlijk werd voorgedragen aan de Noordzee. Tegelijkertijd werd hiermee De Zeemond gedoopt, een kunstwerk van Carmen Schabraqc in de vorm van een gehoorbeentje dat op het strand zal fungeren als herkenbaar baken tijdens de manifestatie.

belangenverstrengeling

het was een zonnige dag
het gras in de jonge duinen van scheveningen
gevormd in de late middeleeuwen
lag er egaal verdord bij

het water moest op rantsoen
maar niemand trok zich daar iets van aan
sproeiers sprietsten kwiek over de plantsoentjes
van pensionado en pensionada

midden in de anarchische noordzee vol chaos ruis en orde
in de schaduw van een afgedankt booreiland
bij de oprichting van de raad van verbondenheid
van al het menselijke met het niet-menselijke
vroeg de ene potvis aan de andere potvis

liet trump echt hoeren op een bed plassen
waar president obama op heeft geslapen
in het ritz carlton te moskou?

plankton had geopperd voor alle dieren
planten niet-dieren en niet-planten
hen ik hij zij u en jullie af te schaffen
voortaan alleen nog wij te gebruiken
de het en een zouden er spoedig
ook aan moeten geloven

wij willem-alexander bij de gratie gods
koning der nederlanden prins van oranje-nassau
enz. enz. enz. krijgen dat thuis niet verkocht
had de afgevaardigde uit de polder geroepen

waarop de dolfijnen zich solidair verklaarden en riepen
wilt u meer of minder plankton?
dan gaan wij dat regelen

vandaar dus de vervroegde pauze
bij de oprichting van de raad van verbondenheid
van al het menselijke met het niet menselijke

die spoedig zal worden hervat
als de potvissen zijn uitgeluld
en de dolfijnen stoppen met fluiten

Tsead Bruinja
Dichters des vaderlands