Atlas Onzichtbaar Zeeland

In 2023 werken we met team Toekomst van de Delta – bestaande uit kunstenaar Theun Karelse, hoogleraar aardwetenschappen Maarten Kleinhans en socioloog Darko Lagunas – aan de Atlas Onzichtbaar Zeeland. Deze atlas, die menselijke en niet-menselijke verhalen vertaalt naar kaarten, visualisaties en beschrijvingen, is een verkenning van de belangrijke maar vaak ongeziene relaties tussen mensen en niet-mensen in Zeeland.

verborgen patronen

Eeuwenlang gaven atlassen weer wat mensen konden zien: wegen, rivieren en bergen. In het Antropoceen hebben we echter visualisaties nodig die de onzichtbare patronen en processen onthullen die ons leven vormgeven. Dieren, planten, de wind en het water zijn daarbij cruciale informanten en gidsen, begenadigd met een enorm scala aan zintuigen en vormen van intelligentie.

De Atlas Onzichtbaar Zeeland is het resultaat van veldwerk en onderzoeksmethodes die in samenwerking met Zeeuwse partners, – experts, -belangengroepen en – ervaringsdeskundigen worden ontwikkeld. Zo ontdekken we het geluidslandschap van bruinvissen in de Oosterschelde, de geschiedenis van de oer-Hollandse ‘strijd tegen het water’, de verdronken Zeeuwse dorpen en Zeeland als tankstation voor trekvogels op weg van Afrika naar Siberië. In gesprek met al deze actoren komen nieuwe perspectieven bovendrijven die ruimte creëren voor gesprek en dialoog.

Onzichtbaar Zeeland aan de beleidstafel

De verborgen verhalen in de Atlas Onzichtbaar Zeeland nemen niet alleen een breed lezerspubliek mee het Zeeuwse landschap in, ook zullen zij hun plek gaan innemen aan beleidstafels waar belangen rondom kustbescherming, natuurbescherming en ruimtelijke ordening samenkomen.

 

Foto: Marinus Dijke