Assembly januari 2025: Whose Ocean?

De Ambassade van de Noordzee werkt samen met de Universiteit Utrecht en Casco Art aan een multidisciplinair onderzoeksproject genaamd ‘Whose Ocean?’

De oceaan is van levensbelang voor het leven op Aarde en het klimaat, toch wordt haar stem zelden gehoord in het recht en politieke besluitvorming. Het is volkomen onduidelijk wie er bedoeld wordt als instanties als de VN spreken van ‘onze oceanen’. Behoort de oceaan toe aan de gehele mensheid, of aan staten? Is de oceaan van zichzelf, of van de organismen die in de oceaan leven? Het is daarmee onduidelijk wie aanspraak mag maken op de oceanen en wie de oceanen mag vertegenwoordigen in de internationale politiek en recht. De oceanen staan onder druk door opwarming van de aarde en ook door bedrijven en staten die voor de oceanen schadelijke activiteiten (willen) ontplooien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visserij, energie-opwekking en diepzee-mijnbouw. Dit is dus een urgent probleem dat om opheldering vraagt.

Doel van ‘Whose Ocean?’ is een Assembly in januari 2025 waarin we verkennen hoe de oceanen betekenisvol en effectief gerepresenteerd kunnen worden in nationale en internationale fora zoals de rechtbank of in diplomatie. Hierin bouwen we voort op de opgedane ervaring van de Moot Court in Den Haag in 2022.

Meer informatie volgt spoedig!