Have we met? – 23rd International Exhibition Triennale Milano

De Ambassade van de Noordzee in samenwerking met Darko Lagunas nemen deel aan de tentoonstelling Have we met? Humans and Non-humans on Common Ground, de officiële Nederlandse bijdrage aan de 23e Triennale di Milano van 15 juli tot en met 11 december 2022. Het overkoepelende thema van de Triennale is dit jaar Unknown Unknowns.

Have we met? stimuleert nieuwe opvattingen over de aarde als een ruimte die alle planten, microben, mensen en andere dieren delen. Het idee dat de aarde alleen maar bestaat om door de mens uitgebuit te worden, moet radicaal herzien worden om de milieucrises waar de planeet onder gebukt gaat het hoofd te kunnen bieden. De natuur kan niet langer worden benaderd als ongerepte wildernis waar de mens geen rol in speelt, en die alleen op afstand te kennen is. Have we met? verkent dan ook welke mentaliteit, organisatorische tools en technologieën er nodig zijn om de relatie tussen mensen en niet-menselijk leven te herijken.

Designing the problem (2022)

De komende jaren wordt de Noordzee steeds verder volgebouwd met windturbines die duurzame energie produceren en gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze oplossing lijkt bij te dragen aan het op lange termijn leefbaarheid houden van de planeet. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat dergelijke systemen fouten uit het verleden dreigen te herhalen en op grote schaal zowel menselijke habitats (door de winning van grondstoffen) als niet-menselijke levens worden verstoord en vernietigd. De Nederlandse overheid heeft een tender uitgeschreven voor bedrijven die voor de kust nieuwe windparken willen bouwen. De Ambassade van de Noordzee koos ervoor om geen bod in te dienen, maar het project te herdefiniëren door een kort uitstel voor te stellen om de eisen van de concurrentie in de volledige productieketen te verbeteren. Het plan van de ambassade stelt expliciete financiering voor om het leven in zee te helpen, een wettelijke Zoöp vertegenwoordiger die optreedt namens niet-menselijke belangen, eerlijke behandeling van werknemers en het invoeren van maatregelen om het milieu te beschermen tegen de gevaren van mijnbouw.

Onderzoek door Darko Lagunas

Foto’s: Cristiano Corte & Nicole Marnati