De stem van de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar denken

Eind 2020 verschenen twee publicaties bij Boom: Het parlement van de dingen. Over ecologie en de representatie van niet-mensen en De stem van de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar denken.

De stem van de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar denken

In De stem van de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar denken staan essays van Laura Burgers, Eva Meijer, Evanne Nowak en de Ambassade van de NoordzeeIn het antropoceen zijn mensen, planten, dieren en dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vormen van vertegenwoordiging in politiek, recht, ethiek en taal. De Ambassade van de Noordzee vroeg drie auteurs vanuit het idee van filosoof Bruno Latour om dieren en dingen een stem te geven, te onderzoeken hoe de Noordzee over zichzelf zou kunnen beschikken.

Een eerste stap in het erkennen van niet-mensen als politieke actoren is onszelf toe te staan te rouwen om hun verdwijning. Evanne Nowak maakt ruimte voor gevoelens van klimaatdepressie en eco-angst en vraagt zich af wat een samenleving is in tijden van ecologische ontwrichting. Eva Meijer wijst vervolgens op het belang van luisteren naar de zee: om niet-mensen als de Noordzee te representeren, moeten we allereerst leren naar hen leren luisteren. Ten slotte onderzoekt jurist Laura Burgers of de Noordzee een eigen rechtspersoon zou kunnen zijn, zoals in sommige landen al het geval is voor bos- sen en rivieren. Zo komt in dit boek het beste uit de filosofie, de literatuur en het recht samen om de Noordzee een eigen stem te geven.

Prijs: €17,50

Bestel hier een exemplaar.

 

Het parlement van de dingen. Over gaia en de representatie van niet-mensen

In Het parlement van de dingen. Over ecologie en de representatie van niet-mensen staan vertalingen van de belangrijkste Franse en Engelse teksten van Bruno Latour over het parlement der dingen en de ecologie. Daaronder ook zijn recente teksten, zoals ‘Esquisse d’un parlement des choses’, ‘A Fictional Planetarium’, ‘Waiting for Gaia’, ‘War and Peace in an Age of Ecological Conflicts’ en ‘Extending the Domain of Freedom, or Why Gaia Is So Hard to Understand’. Met deze teksten geeft Latour niet alleen alle levende wezens op de planeet een stem, maar ook de Aarde, Gaia, zelf.

Prijs: €22,50

Bestel hier een exemplaar.